Referater

Bestyrelsesmøde 28. januar 2020


Vedtægter 

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder møder cirka en gang om månedenen. Det fremgår af referaterne fra bestyrelsesmøderne, hvornår det næste bestyrelsesmøde holdes. Hvis du som andelshaver eller beboer har et spørgsmål eller et emne du gerne vil høre bestyrelsen om er du altid vellkommen til at sende en e- mail: abcarlsborg@gmail.comHvad er en generalforsamling?

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i en andelsboligforening. Der afholdes hvert år en ordinær generalforsamling. Generalforsamling for A/B Carlsborg afholdes hvert år typisk i slutningen af januar måned.


På generalforsamlingen vedtages evt. ændringer i vedtægterne, større renoveringer og andre tiltag planlægges og bestyrelsen vælges. Desuden gennemgås regnskabet ligesom der ligges budget for det kommende år.


Som andelshaver modtager du referatet fra den seneste generalforsamling fra vores ejendomsadministrator.


Hvem deltager?

Der er flere forskellige deltagere på en generalforsamling. Udover andelshaverne med bestyrelsen deltager ejendomsadministrator og ved større vedligeholdelsesarbejder vil vores byggerådgiver typisk også deltage.

På generalforsamlingen vælges en dirigent eller ordstyrer, som har til opgave at guide deltagerne igennem generalforsamlingen og styre eventuelle afstemninger, og sikre at der er deltagere og stemmer nok til at vedtage forslagene i henhold til foreningens vedtægter.


Vi benytter altid vores ejendomsadministrator som dirigent og referent på generalforsamlingen.


Forslag

Alle andelshavere i foreningen kan stille et forslag på generalforsamlingen inden for den angivne frist til indkaldelse af generalforsamlingen.


Ekstraordinær generalforsamling

En bestyrelse eller andelshavere kan også vælge at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Det kan være i forbindelse med et større byggeri eller en renovering, hvor bestyrelsen har behov for at der bliver taget en hurtig beslutning.

Forslag kan evt. afgøres ved brevafstemning. Se nærmere regler for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i foreningens vedtægter.


Bestyrelsen opfordrer altid alle andelshavere til at deltage i foreningens generalforsamling for at at holde sige orienteret om hvad der sker i vore forening, godkende årsregnskab og budget og dermed gøre jeres indfyldelse gældende.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend