Ordensregler

I A/B Carlsborg ønsker vi at være hensynsfulde naboer. Derfor har vi opstillet nogle husregler for godt naboskab i vores forening, der skal efterkommes:


Støj

Undgå støj og larm i ejendommen, især udenfor dagtimerne, dvs. mellem kl. 22.00 og 08.00 på hverdage og mellem kl. 22.00 og 10.00 i weekenden.


Husholdningsmaskiner, TV, musikanlæg, vækkeure m.v. skal installeres og bruges, så de ikke er til gene for beboerne i vores forening eller karré. Boremaskiner og andet støjende værktøj må kun benyttes i dagtimerne mellem kl. 8.00 og 20.00 på hverdage og kl. 10.00 - 22.00 i weekenden. Når du kommer og går sent/tidligt går du stille og roligt på trappen - med passende lav stemmeføring - og undgå at trampe rundt inde i lejligheden.


Musik og fester

Musik og lignende støj må ikke være til gene for de andre andelshavere. Spil musik ved moderat lydstyrke for lukkede vinduer - specielt mellem klokken 22.00 - 08.00 Informerer dine naboerne i god tid, når du holder fest, f.eks. ved et opslag i opgangen. Støjniveauet skal altid holdes inden for acceptable grænser - selv ved annoncerede fester - og skru ned for musikken, hvis du bliver bedt om det.


Du er udstyret med så meget situationsfornemmelse og medmenneskelighed, at du efterkommer en venlig nabohenstilling, hvis du rent undtagelsesvis larmer for meget.


Håndtering af affald m.v.

Affald og personlige genstande må ikke stilles på fælles arealer som bagtrappe, loft eller kælderrum. Benyt gårdens affaldsrum og stil ting til storskrald i rummet til storskrald.


Loft

Der må ikke stilles ting på loftgange eller for- eller bagtrapperne på grund af brandfare. Ved fraflytning skal loftrummet tømmes og rengøres - ellers sørger bestyrelsen for fjernelse af genstande på fraflyttes regning.


Ind- og opgange

Dørene ud til gaden, baggård og loft skal holdes aflåst. Der må ikke henkastes papir, reklamer og lignende på trapperne, og de må ikke benyttes som opbevaringsplads - hverken på for- eller bagtrapper.


Vaskeri

Vaskerummet skal holdes rent og ryddeligt efter brug af beboerne.


Rygning forbudt på fællesarealer

Det er ikke tilladt at ryge på foreningens fællesarealer (for- og bagtrapper, loft-, kælder- og vaskerum m.v.) af hensyn til brandfare og røg- og lugtgener.


Lugtgener ved udsug

Det ikke tilladt at have emhætter med udsug tilkoblet vores fælles aftrækskanaler, da det kan skabe lugtgener for andre beboere i opgangen. Brug derfor emhætter med kulfilter.


Husdyr

Der må der gerne holdes husdyr i foreningens lejligheder, så længe de ikke er til gene for andre beboere med støj- eller lugtgener. Hunde og katte må dog ikke luftes eller medtages i gården.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend